Fundusze Europejskie

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

„Innowacje technologiczne w działalności stomatologicznej na bazie proinnowacyjnych usług doradczych”

 

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy DOM BROKERSKI FIDELIORA MURIAS I CZERNICCY Sp. z o.o., który zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka a także zakup niezbędnej infrastruktury w celu wdrożenia dwóch nowych usług – bezwiertłowego leczenia stomatologicznego oraz digitalizacji kart medycznych pacjentów.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-18-0092/18-00
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 203 700,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 814 590,00 PLN